رفتن به محتوای اصلی

نظرسنجی

1. چگونگی برنامه ریزی و هماهنگی
2. رعایت مقررات و ضوابط مشتری توسط همکاران شرکت
3. نحوه برخورد همکاران شرکت
4. سهولت دسترسی به مدیران شرکت/همکاران
5. کیفیت بسته بندی محصول
6. کیفیت ظاهری محصول
7. کیفیت آبکاری/رنگ کاری محصول
8. کیفیت کلی محصول
9. تحویل به موقع سفارش
10. علاقه و پشتکار همکاران شرکت
نام و نام خانوادگی
نام فروشگاه
پست الکترونیک
برگشت به بالا